Tapu’da Yeni Dönem!

Tapu’da Yeni Dönem!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün resmi senetlere ilişkin usul ve esaslar hakkındaki değişikliklerini içeren yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi senet düzenlenmeden yapılan ipotek işlemlerinde değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre; satış işlemi, onama sureti ve ipotek işlem talepleri birlikte yapıldığında, her iki tarafın imzaladığı tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşmeye ekli onama ipoteği, kredi veya borç sözleşmesi, tesis ve tescil istem belgesi gereğince satış işlemi ile resmi senet düzenlenmesi gerekecek.

Yapılan değişiklik ile ipotek, tapuda banka ve kurum temsilcilerinin imzaları alınmadan, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcilerince imzalanan kredi veya borç sözleşmesi, resmi senet veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşmeye ekli olan onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre yapılması gerekecek.

Fiziki ve Elektronik Ortamda Gönderilecek

Resmi senet olmaksızın düzenlenen ipoteklerde, işlemin dayanağı olan tasarruf finansman sözleşmeleri veya kredi veya borç sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler, banka veya kurum tarafından fiziki veya elektronik olarak müdürlüğe gönderilecek.

Uyumsuzluk Tespitinde İşlem İade Edilecek

Elektronik ortamda istenen işlemlerde yapılan ipotek ve tescil onama belgesi, banka ve kurum ile elektronik ortamda paylaşılacak, onaylı suretleri ise banka ve kurum tarafından her zaman istenebilecek.

Onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesindeki ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, nitelikleri, yüzölçümleri, ayni ve kişisel haklar ile diğer kısıtlamalar ise tapu siciliyle karşılaştırılarak düzenlenecek. Belgelerde bir uyuşmazlık görülmesi halinde ise işlem iade edilecek.

Tasarruf finansman sözleşmesine, kredi veya borç sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilip elektronik olarak gönderildikten sonra düzenlenecek olan tescil onama belgesinde taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları olacak.

Resmi Senet Yerine Geçecek

Gönderilen ipotek talep belgelerinde uyumsuzluk bulunuyorsa taraflar bilgilendirilecek. Tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile kredi veya borç sözleşmesi uyumlu hale getirildikten sonra taşınmaz maliki veya temsilcileri ile banka ve kurum temsilcilerinin imzaları alınacak.

Tasarruf finansman sözleşmesi, kredi veya borç sözleşmesi ile tescil onama ve tescil istem belgeleri bu aşamaların ardından resmi senet (ipotek akit tablosu) haline gelecek.

Merkezi Başvuru Havale Sisteminin Oluşturulması da Düzenlendi

Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanmasına ilişkin maddelerin de eklendiği yönetmeliğe göre, tapu işlemleriyle ilgili resmi senedin ve tescil istem belgesinin, tapu müdürlüğü dışında işlemi yapmaya yetkili personel tarafından hazırlanması için merkezi başvuru havale sistemi de oluşturuluyor.

Vatandaşların tapu müdürlüklerine yaptıkları başvurular başvuru birimi tarafından incelenip eksiklikleri tamamlanacak, talebe konu işlemin başlama şekli ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden seçilecek. Başvuru ile ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS harici yazışma yapılması gerekiyorsa ilgili başvuru havale sistemine gönderilmeyecek.

Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular ise otomatikmen sistemin görevlendirdiği personelin ekranına düşecek. İlgili personel başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre tescil istem belgesi ve resmi senet düzenleyecek.

İlgili Personel, Belgenin Doğru ve Eksiksiz Olmasından Sorumlu

Başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmi senedin ve tescil istem belgesinin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından ise ilgili personel sorumlu olacak. İlgili personel, resmi senedin ve tescil istem belgesinin imzalanmasından önce belgenin kontrol edilmesi ve imzaların alınarak işlemin tamamlanmasını yürütecek ve bütün bu işlerden sorumlu olacak.

Bu madde hükümleri, Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda ise uygulanmayacak.


+90 (352) 222 14 13
Kılıçaslan, Müderris Sk. No:28/A, 38030
Melikgazi/KAYSERİ
Kaoğlu Yapı Sahibinden
Kaoğlu Yapı Logo
Kaoğlu Yapı Logo

Copyright © 2022 KAOĞLU YAPI. Tüm Hakları Saklıdır.