Anasayfa Medya Blog DASK Tutarları Yükseltildi!

DASK Tutarları Yükseltildi!

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)’nda tarifeler değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklere göre 2021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı bütün yapılar için 240 bin liradan 268 bin liraya çıktı. Bu kapsamda betonarme binalarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1134 liradan 1268 liraya, diğer yapı türlerinde ise 782 liradan 874 liraya yükseldi.

DASK Tutarları Yükseltildi!

Dask Neleri Karşılıyor?

Olası bir depremde binanız kısmi veya tamamen zarar görse sigorta teminatı altında oluyor ve zararlarınız sigortadan karşılıyor.

DASK; binanın temelleri, ortak duvarları, istinat duvarları, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, asansörler, merdivenler, çatılar, bacalar, koridorlar, sahanlıklar gibi bölümlerini kapsar.

Dask Neyi Karşılamaz?

DASK; enkaz kaldırma masrafları, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, kar kaybı, iş durması, mali sorumluluklar ve benzer dolaylı diğer bütün zararlar, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, her türlü taşınır mal-eşya ve benzerleri, depremden ayrı olarak binanın kendi kusurlu yapısından kaynaklanan zararlar, deprem ve deprem sonucu meydana gelen infilak, yangın, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarları kapsamıyor.

Hangi Binalar Dask Kapsamına Alınır?

Dask ile, özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş tapuya kayıtlı binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yer alan bağımsız bölümler, binalarda bulunan ve büro, ticarethane ve benzer amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, devlet tarafından doğal afetler sonrası yaptırılan veya verilen kredi ile yapılmış meskenler, kat irtifakı bulunan binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve kütükte arsa denilen binalar, tapusu alınmamış kooperatif evleri teminat altına alınabiliyor.

Teminat Kapsamına Alınmayan Yapılar

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na bağlı faaliyet gösteren kamu hizmet binaları ve bağımsız bölümleri, ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, köyde oturanlarca köy yerleşik alanları, civarı ve mezralardaki binalar, mühendislik hizmeti almamış, projesi bulunmayan binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz şekilde etkileyecek şekilde tadil edilmiş veya zayıflatıldığı tespit edilmiş binalar, mevzuata ve projeye aykırı yapılmış binalar, yetkili kamu kurumlarının yıkımına karar verdiği binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, harap, bakımsız veya metruk binalar DASK kapsamına alınmıyor. Bu tarz yapıları ise İhtiyari Deprem Sigortası ile sigortalatmak mümkün.